Yap İşlet Devret yöntemi için gerekli neden unsurlarından biri olan “Yüksek Teknoloji Altyapısı Gerekliliği” ihaleyi kazanan şirketlerce sağlanmakta mıdır?

Öncelikle görevli ya da proje üstlenicisi şirketin ortaklarının, teknik olarak şartnamede belirtilen yeterlilik koşullarını sağladığı dikkate alındığında, bu şirketin yeterli teknolojiye sahip olmadığı argümanı gerçeği yansıtmamaktadır.

Ek olarak; kredi veren finans kuruluşlarınca aranan başlıca kredi koşullarından biri, krediyi kullanan görevli ya da üstlenici şirketin mümkün olduğunca risklerden arındırılması ve bazı temel risklerin üçüncü taraflara transfer edilmesidir. Bu bağlamda, riskin dağıtılması amacı ile hem inşaat işleri hem de işletme ve bakım hizmetlerinin ilgili alanda tecrübesi bulunan üçüncü taraflara devredilmesi finansman için tercih edilen faktörlerden biri olabilmektedir

Yap İşlet Devret yöntemi, hem yatırımcı hem de yüklenici perspektifinden maliyet ve gelirlerin dikkate alınarak “bütünsel” olarak değerlendirilmesi gereken bir modeldir. Bu işin devredildiği ve daha yüksek teknolojiye sahip olan alt yüklenicinin, gerekli koşulları sağladığı noktada ilgili Yap İşlet Devret projesi ihalesine yatırımcı olarak da katılmasınınönünde bir engel bulunmamaktadır.