Yap İşlet Devret sözleşmelerinin ‘İdare Hukuku Hükümleri’ yerine ‘Özel Hukuk Hükümleri’ çerçevesinde düzenlenmesinin yatırımcılara sağladığı bir avantaj var mıdır?

İdari sözleşmeler, konusu kamu hizmeti olan ve idareye tek taraflı fesih ve sözleşme değişikliği gibi üstünlük ve ayrıcalıkların tanındığı sözleşmelerdir. İdare hukuku kurallarına tabi olup idari mahkemelerde karara bağlanmaktadır. Sözleşme ile aksinin kararlaştırılması ise mümkün değildir. Bu nedenle idarenin tek taraflı olarak sahip olduğu geniş yetkiler dolayısıyla bu sözleşmelerin aslında sözleşme niteliğine haiz olup olmadığı da ayrı tartışma konusudur. Söz konusu yetkilerden dolayı sözleşmenin taraflarının eşit olmaması hem yatırımcılar hem de finans sağlayacı kuruluşlar nezdinde tereddütler yaratmaktaydı. Çünkü, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak ihtiyacı dikkate alındığında; yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi bu ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak hem yabancı yatırımcıların hem de yabancı finans kuruluşlarının bu projelere ilgi ve iştahının artabilmesi için, Yap İşlet Devret sözleşmelerinde “Özel Hukuk Hükümleri” çerçevesinde bir hukuksal altyapı kurulmasını kaçınılmazdır.