Yap İşlet Devret projeleri ihalelerinde birim tarifelerin yatırımcılar tarafından belirlenmesi ile yatırımcılara ayrıca bir çıkar sağlanmakta mıdır?

Önemli olan, finansal modelin doğru ve tüm taraflara “Kamu”, “Özel Sektör Yatırımcısı” ve “Bankalar” optimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde kurgulanmasıdır.  Her bir projede, ihaleye katılan adaylar temel parametrelerden (işletme süresi, tarife, garanti tutarı vb.) biri üzerinden yarışılmakta olup, kalan parametreler sabit tutulmaktadır. Bir üst maddedeki koşul sağlandığı sürece de, tarafların hangi parametre üzerinden yarıştığı fark etmeyecek ve kamuya da ilave bir zarar doğurmayacaktır.