Yap İşlet Devret proje sözleşmelerinin ‘Özel Hukuk Hükümleri’ çerçevesinde gerçekleştirilmesi TC Anayasası’na aykırı mıdır?

1999 yılına kadar Danıştay (4446 sayılı kanuna göre); idarece özel hukuk sözleşmesi şeklinde hazırlansa da imtiyaz sözleşmesi niteliği taşıyan Yap İşlet Devret sözleşmelerinin Danıştay incelemesinden geçmesi gerektiğini belirtmekteydi.

1999 yılında yapılan Anayasa Değişikliği ile Anayasa’nın 47/4 Maddesine, devlet, “kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir”, şeklinde bir fıkra eklenmiştir.

Dolayısı ile Anayasa; kanun koyucuya hangi yatırım ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği ya da devredilebileceğini kanun ile belirleme yetkisi vermiştir. Buna paralel olarak, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklikle, bu kez kanun koyucu açıkça, yap işlet devret sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmeleri olduğunu hükme bağlamıştır. Bu kapsamda da hukuki açıdan belirsizlik ortadan kalkmıştır.