Verilen garantilerle yatırımcılar, zarar etmeyecek şekilde kendilerini garantiye mi almaktadır?

Bu büyüklükteki projelerde performansın artışı ve uzun vadede korunmasının sadece özel sektör yatırımcısının eline bırakılması mümkün değildir.

Bu kapsamda Devlet, genellikle gelirin aşağıdaki iki temel bileşeni ile sınırlı olmak üzere bir garanti verir:

  • Talep (Proje hayata geçtiğindeki kullanıcı sayısı)
  • Tarife (Yatırım finansmanı dikkate alındığında kullanım adedi başına uygulanacak minumum garanti ödemesi)

Bunun dışındaki riskler ise yatırımcıya ait olup, başlıcaları aşağıda listelenmiştir:

  • Finansman ve faiz riski
  • Kur riski
  • Maliyet artış riski İşin süresinde tamamlanamama riski
  • Tasarımdaki belirsizlikler
  • Özkaynak riski
  • Verilen ilave teminatlar