Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Yap İşlet Devret Modeli ile daha önce projeler hayata geçiriliyor muydu?

Gerek Cumhuriyet gerekse Cumhuriyet öncesinde tüm alt yapı, ulaşım, haberleşme, enerji vs alanlarda yaygın olan bir kalkınma yöntemidir. 1850’de kurulan Şirketi Hayriye, 1856 inşasına başlanan Aydın-İzmir Demiryolu, 1868’de kurulan Dersaadet Su İşletmesi, 1869’da kurulan Dersaadet Tramvay İşletmesi 1903’te inşasına başlanan Konya-Bağdat Demiryolu, 1910’da Kurulan İstanbul Elektrik İşletmesi cumhuriyet öncesi döneme ait bazı örneklerdir. Cumhuriyet döneminde ise ülke kalkınmamızın sembol projeleri olan barajlar, limanlar, köprü, otoyollar ve havalimanı da yine aynı yöntem ile ülkemize kazandırılmıştır.