Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli’nin faydaları nelerdir?

Modelin ülkeye, vatandaşa, ülke ekonomisine, kamu ve özel sektöre sağladığı yararları özetle şöyledir;

  • Yerel, bölgesel ve uluslararası pazarlarda özel sektörün yenilikçi ve rekabetçi dinamiklerini ön plana çıkacaktır.
  • Ülkenin ihtiyacı olan yatırımların daha hızlı, daha ileri teknoloji kullanılarak ve devlet bütçesine kısa vadede yük olmadan yapılmasını mümkün kılacaktır.
  • Devletin hayata geçireceği yatırımların tamamlanma süresi kısalacaktır.
  • Daha iyi, modern inşaa yöntemlerin kullanılması, bakım ve onarım hizmetlerinin daha kaliteli olarak sağlanması yatırımların fiziki ve ekonomik ömrünün uzaması mümkün olacaktır.
  • Doğaya ve çevreye duyarlı inşaat süreçleri işletilmektedir.
  • Projeler hayata geçirilir ve işletilirken, diğer pek çok sektör ile kıyaslandığında daha yerli ve milli anlayışla daha çok yerli katma değerin kullanımı sağlanmaktadır.
  • Yabancı yatırımcı ve finans sağlayıcı kurumlar nezdinde ülke daha cazip bir Pazar olarak konumlanacak, yabancı yatırımcılar nezdinde ülke itibarı daha da kuvvetlenecektir.
  • Hayata geçen yatırımlar ilk gününden itibaren ödeyeceği vergi, sigorta, çalışanlarına yönelik sigorta katkı payları ve tesis edeceği istihdam olanakları bakımından devlete, topluma ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlacaktır.
  • Hayata geçen yatırımlar, devlete ve topluma sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaların yanı sıra tesis edileceği bölgelerin kalkınmasında, turizm, sanat ve kültürel gelişiminde fırsatlar sunacaktır.
  • İşletme süresi sonunda tesis, her türlü borçtan arınmış ve bakımı düzenli olarak yapılmış bir şekilde devlete teslim edilecektir. Sonuç olarak yapılan tesis devlete aittir.

Özetle; Kamu Özel Sektör İşbirliği modelinde finansman özel sektöre ait olduğundan ödenek yetersizliği vs gibi nedenlerden ötürü süre uzatımı olmaz. Ödenek yetersizliğin nedeniyie projeler duraksamaz.

altyapı yatırımının ülkemize kazandıracağı “değerlerin” (ticari, estetik, toplumsal, kültürel ve politik maliyetinden) daha yüksek olmasıdır. Bu bakımdan ülkemizde uygulanmakta olan KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBIRLIĞI Modeli; doğru iş ve finansman modeli kurgulanarak hayata geçirilmekte olan hem devletin hem kamuoyunu hem de yatırımcının optimum seviyede fayda sağlayabileceği bir yapıdadır.