Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli ve Yap İşlet Devret Yöntemi ile hayata geçirilen bu projelere devlet kendi imkanları ile kredi bulabilir mi?

Devlet de bu projelerin finansmanı için kredi bulabilir, ancak burada üzerinde durulması gereken en temel nokta, bu projelerin en elverişli koşullarda finanse edilebilmesidir. Proje özelinde bir yüklenici ya da görevli şirket (SPV) kurulması ve projenin yapımını gerçekleştirmek üzere bu şirkete kullandırılacak kredilerin yine bu projeninfaaliyete geçmesi sonrasında yaratacağı gelirlerle ödeneceği bir yapının kurulması; bankaların daha uzun vadede ve daha yüksek tutarda kredi sağlama yönünde daha istekli olması adına esastır. Bu yapının kamu nezdinde kurulması hem bürokrasi hem de hukuksal altyapı bakımından çok daha zor olacaktır (örn. her bir proje özelinde KİT/KİK kurulması).

Ek olarak, kamu borçluluğunun yönetimide dikkate alınmalıdır. Devlet, KÖİ projeleri ile yükümlülüklerini hem uzun vadeye yayabilmekte hem de proje performansı ile orantılı olarak azaltabilmektedir. Bu şekilde devletin kaynakları kısa ve orta vadede  farklı ihtiyaç alanlarınayönlendirilebilmektedir.