Makaleler

İşletmelerin yapay zekaya bakışı

Geçtiğimiz haftaki yazımda sizlerle Kuantum Araştırma kurucusu Sayın Volkan Kılıç’ın paylaşmış olduğu “Yapay Zeka Politikaları Derneği Gelecek Araştırması – Toplumda Yapay Zeka Algısı” konulu araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmıştım. Bu haftaki yazımda ise yine bu araştırmanın bir diğer ayağını oluşturan “Yapay Zeka Politikaları Derneği Gelecek Araştırması – İşletmelerde Yapay Zeka Algısı” başlıklı araştırma raporunun sonuçlarından öne çıkanları sizlerle paylaşacağım.

Araştırma Künyesi

Araştırma; Yapay Zeka Politikaları Derneği adına işletmelerin teknolojileri ve yapay zekayı kullanma durumlarını ve bu konular hakkındaki eğilimlerini belirlemek amacıyla Kuantum Araştırma tarafından yürütülmüştür. Araştırma kapsamında 12 ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana, Kayseri, Balıkesir, Malatya, Erzurum) 847 işletme ile görüşülmüştür. Araştırmanın hata payı yüzde 95 güven düzeyinde ±3.5’tir. Görüşmelerde, bilgisayar destekli web anketi ve bilgisayar destekli telefon anketi kullanılmıştır. Çalışmanın saha süreci 22 Haziran 2021 – 17 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşülen firmaların sektörleri; sanayi-üretim, perakende-ticaret, hizmet, inşaat, ulaştırma-lojistik-depolama, internet-bilişim, sağlık hizmetleri, finans, eğitim, hukuk, pazarlama-reklam-medya, mimarlık-tasarım, diğer şeklinde tanımlanmıştır.

İşletmeler Teknoloji Entegrasyon Evrimini Doğru Biçimde Yaşamakta

Dijitalleştirilmesine ağrılık verilecek olan kurumsal yönetim araçları; CRM yüzde 41.2, Muhasebe yönetimi yüzde 40.3, Ödeme yönetimi yüzde 33.6, Finans Yönetimi yüzde 31.1, Üretim yönetimi yüzde 29.1, Stok/Depo yönetimi yüzde 28.8 ve Lojistik/Sevkiyat yönetimi yüzde 27.7 şeklinde sıralanmaktadır. İşletmelerin teknoloji entegrasyon evrimi de bu frekans dağılımına benzer şekilde lojistik stok yönetiminden başlayıp CRM’ye doğru gelişmektedir.

Siber Güvenlik Altyapısına Yatırım Düşük

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 67.0’ sinde bilgi teknolojisi güvenlik sistemleri mevcuttur. Bilgi teknolojisi güvenlik sistemleri olmayan firma oranı azımsanmayacak kadar fazladır. Bilgi teknolojisi güvenlik sistemleri olan veya bilgi teknolojileri hizmetlerini dışarıdan alan şirketlerde siber güvenlik altyapısına yatırım yapma oranı yüzde 35.2 gibi düşük bir orandadır. Şirketlerin bu noktada ileride siber saldırılara karşı savunma bakımından zafiyet göstereceğini söylemek mümkündür.

Lojistik Firmaları Yapay Zeka Kullanmalarına Karşın Yapay Zekayı Yanlış Tanımlamakta

Yapay zeka tanımında ilk sıralarda yer alan tanımlar: Bilgisayar programı / Bilgisayar kontrolünde olan / Bilgisayar teknolojisiyle geliştirilmiş zeka türü / Algoritmik yüzde 22.0, Teknoloji / Teknolojinin yeni hali yüzde 16.8, Makine öğrenmesi / İnsana benzer makineler yüzde 13.6, Robot / Robotlaşma / Robot zekası / İnsan aklına yakın elektronik robotlar yüzde 9.9. Sektörler arasında yapay zekaya ilişkin tanımlama dağılımlarında farklılaşma söz konusu değilken Covid-19 salgını sonrası gittikçe önem kazanan ve yapay zekayı kullanan lojistik sektöründeki şirketlerde yapay zekanın yanlış tanımlanması dikkat çekmektedir.

Küçük Ölçekli İşletmeler Dijital Teknolojilere Daha Uzak

 Şirketlerin yüzde 14.5’i yapay zeka, yüzde 7.3’ü akıllı robot/otomasyon, yüzde 5.3’ü simülasyon teknolojileri, yüzde 4.8’i nesnelerin interneti, yüzde 3.2’si büyük veri, yüzde 1.4’ü diğer teknolojileri kullanmaktadır. Bu tarz teknolojileri kullanmayan şirketlerin oranı en çok 1-9 kişilik şirketlerde belirgin şekilde yüksektir. Şirketlerin yüzde 44.9’u yapay zekanın, yüzde 27.7’si akıllı robot/otomasyon sistemlerinin, yüzde 18.1’i simülasyon tekniklerinin, yüzde 16.2’si nesnelerin internetinin, yüzde 15.8’i ise büyük verinin şirketlerini etkileyeceğini belirtmektedir. Çok cevap verilen bu soruda şirketlerini bu teknolojilerin etkilemeyeceğini belirten şirketlerin oranı yüzde 27.0 gibi azımsanmayacak bir değere sahiptir.

Şirketlerin Yarısı Yapay Zeka Teknolojisini Gelecekte Kullanmayı Düşünmekte

 Şirketlerin yüzde 54.2’si gelecekte yapay zeka teknolojisini kullanmayı düşündüklerini belirtmektedir. Dijitalleşen dünyada bu oranın daha yüksek olarak gerçekleşmesi beklenirdi. Yapay zekayı gelecekte kullanmayı düşünme oranları sektörlere göre internet-bilişim yüzde 80.0, sanayi-üretim yüzde 70.6, finans yüzde 65.0, perakende-ticaret yüzde 62.3, inşaat yüzde 50.0, hizmet yüzde 48.7,  eğitim yüzde 33.3 şeklinde dağılmaktadır. Yapay zekayı kullanma düşünmeme nedenleri arasında ne olduğunu bilmiyoruz cevabını veren şirketlerin oranı yüzde 7.3, kontrol edilemez hale geleceğini düşünüyoruz cevabını verenlerin oranı yüzde 3.7’dir.

Yapay zekanın gerek topluma gerekse şirketlere tanıtılması bakımından Yapay Zeka Politikaları Derneği’ne önemli rol düşmekte. Kendilerine yapay zeka ile ilgili bu iki önemli araştırmayı paylaştıkları için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

En son İçerik

Merkez Bankası’ndan piyasaya müdahale

Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Konuyla ilgili Merkez Bankası açıklama…

Çalışanını enflasyona ezdirmeyen 10 şirket

Yüksek enflasyon karşısında çalışanlarını korumak için kolları sıvayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bazı…

İstanbul’da enflasyon zirvede

İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında aylık bazda yüzde 4,71, yıllık bazda yüzde 24,05 artış kaydetti.…

Marketlerden poşete zam isteği

Zincir marketlerin poşet fiyatlarına yüzde 100 artış istediği belirtildi. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve…

Merkez Bankası kayıp paranın nereye gittiğini açıkladı

Merkez Bankası rezervlerinde yer alan 128 milyar doların nereye harcandığına yönelik kalem açıklaması yapılmamıştı. Konuya…

COP26 + karbon ve su ayak izi + atık yönetimi

Merhaba Sevgili Dostlarım,Bildiğiniz gibi “2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı” yaygın olarak kullanılan adıyla COP26;…