Makaleler

Avrupa’nın Yeşil Anlaşması Ve Uluslararası Ticaretin Yeni Standartları

Çevre kirlenmesi kaynaklı iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları ile yüzleşmek  başta gelişmiş ekonomiler  olmak üzere neredeyse tüm dünyayı  bu konuda planlar yapmak ve uygulamak zorunda bırakıyor. 

Soruna ekonomi açısından baktığımızda iki konu öne çıkıyor: “Döngüsel Üretime” geçiş ve Dijitalleşme.

“Üret , tüket ve çöpe at !” şeklinde özetlenebilecek “doğrusal üretim tarzı” doğal kaynakları hızla tüketmenin yanıda  küresel iklim değişikliği yaratacak boyutta karbon emisyonuna neden oluyor.

Bu gerçekler karşısında  harekete geçen Avrupa Birliği ülkeleri 2019’da  sorunun tespit ve çözümü konusunda “Avrupa Yeşil Anlaşması” (European Green Deal) adı verilen bir eylem planı hazırladılar.

 “Avrupa Yeşil Anlaşması” ekosistemin sürekliliğini tehtid edecek boyutlara ulaşan “küresel iklim değişikliğinin” başlıca nedenleri olan “karbon salınımının” sınırlanması ve “çevre kirliliğinin” azaltılması  konularında bir dizi önlem ve yaptırımı içeriyor.

Bu düzenlemeler; küresel felaketlere neden olduğu konusunda hemen herkesin hemfikir olduğu “doğrusal üretim” modelini terkedip,  “çevre korumacılığı ve sürdürülebilirlik” orijinli  “döngüsel üretim ekonomisine” geçişi ve yoğun “karbon salınımına” neden olan geleneksel fosil enerji kaynakları yerine “yenilenebilir enerji çözümlerine” yöneliş konularını gündeme getiriyor.

“Döngüsel Ekonomi Modeli“; üretim-tüketim zincirinin tüm süreçlerinin,  doğal kaynak kullanımını en aza indirecek (ve nihai hedef olarak sıfırlayacak!) şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesinin yanında enerji üretim ve tüketiminin de “çevre korumacı bir yaklaşımla” optimizasyonunu öngörmüştür.

Avrupa Birliği;  bu standartların  birlik içindeki  ekonomik aktivitelerde olduğu kadar birlik üyesi ülkelerin dışarıdan ithal edecekleri mal ve hizmetler için de geçerli olacağını açıklamış bulunuyor.

Şimdi Türkiye üretim yapısını ihracat konusunda en önemli partneri  olan Avrupa Birliği’nin yeni standarlarına hızla uyarlama zorunluluğu ile karşılaştı.

Başta Demir –Çelik, Çimento, Seramik, Tekstil, Otomotiv gibi ana kalemler olmak üzere tüm mal ve hizmet ihracatımız bu yeni düzenlemelerden etkilenecektir.

Yeni standartlara geçiş ve uyum sağlama süreçleri ,  ekonominin tümünde geçerli olacak  genel düzenlemelerin yanında, (rekabet avantajlı olma zorunluluğu nedeniyle) sektör ve hatta kurum bazında tasarlanıp uygulanması gereken “ayrıntılı çözümleri” de gerekli kılacaktır.

Türkiye Ekonomisi,  büyümesini sürdürmek  için “ihracat hedeflerini yakalamak”  ve bunu gerçekleştirmek için de nitelik ve nicelik olarak geniş çaplı değişim ve dönüşümleri içeren bu büyük adaptasyonu planlamak ve gerçekleştirmek zorunda.

Tüm benzer süreçlerde olduğu üzere bu “dönüşüm hamlesinde de” işin en önemli iki öğesi; “teknolojik bilgi birikimi” ve bunu uygulamaya koyacak “yetişmiş insan gücüne” sahip olmaktır.

Kaynakları temin etmek kadar, “ etkin kullanmanın” rekabetçi olmak ve kalmak konusundaki önemini hatırlamakta da fayda var.

 Ekonomimiz ve onun itici gücü olan üretim sektörümüz için hayati önemdeki bu konuya ilişkin gelişmeleri  ve sektör bazlı çözüm önerilerimizi bu köşeden seslendirmeye devam edeceğiz.

Sağlıcakla Kalın

En son İçerik

Canım Yanıyor !

Çocukluğumdan beri hayvanlara karşı özel bir ilgim var, ayırt etmeden hepsini severim, bahçede ters dönmüş…

18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu

Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 18,95 ile 26 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Üretici fiyatlarındaki artış…

Altın yatırımcıları düşük reel faizden umut buldu

Altın fiyatları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izlerken…

Dolar/TL faize dayanan enflasyon sonrası geriledi

Dolar/TL, enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 18,95 olarak gerçekleşmesi sonrasında TCMB'den kısa vadede faiz indirimi gelmeyeceğine…

Orman yangınları gıda fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk Bloomberg HT’ye gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Toktürk, orman…

ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu

Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakanlığın borç limitine ilişkin aldığı önlemler hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı…