İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dünya’nın yenilenebilir enerji kapasitesi arttı

Dünyada geçen yıl yenilenebilir enerjide kurulu güç bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 2 bin 351 gigavata yükseldi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) “Yenilenebilir  Kapasitesi İstatistikleri 2019” raporunda, geçen yıl dünyada yenilenebilir  enerjinin toplam kapasite içindeki payının üçte bire ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl bir  önceki yıla göre toplamda 171 gigavat arttı. Söz konusu artışta en büyük katkı  güneş ve rüzgar enerjisinden geldi. Güneş enerjisi kapasitesi 94 gigavat, rüzgar  enerjisi ise 49 gigavat arttı.

Böylece yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre  yüzde 7,9’luk artışla 2 bin 351 gigavata ulaştı.

Hidroelektrik enerjide kapasite 21 gigavat artarak bin 293 gigavata  yükseldi. Bu sayede, hidroelektrik enerjisinin toplam yenilenebilir enerji  içindeki payı da yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin yenilenebilir enerji  içerisindeki payı ise yüzde 44’e yükseldi. Geçen yıl güneş enerjisi kapasitesi  485 gigavat, rüzgar enerjisi ise 563 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Kapasitenin geri kalanı biyokütle, jeotermal ve dalga enerjisinden  oluştu.

KAPASİTE ARTIŞINA EN BÜYÜK KATKI ASYA’DAN

Geçen yıl devreye giren ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde  61’lik kısmı Asya ülkelerinden geldi. Söz konusu ülkelerde 105 gigavat kapasite  artışı yaşandı.

Asya’da toplam yenilenebilir enerji kapasitesi bin 24 gigavat oldu.  Amerika kıtasında yenilenebilirde kurulu güç 592 gigavat, Avrupa’da ise 536  gigavat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan raporda, düşük karbonlu enerji üretimine geçişin sağlanması  için yenilenebilir kapasitesinin artırılarak fosil yakıtlı güç santrallerinin  devre dışı bırakılması gerektiği de belirtildi.

Kaynak:Uzmanpara

Mission News Theme by Compete Themes.