İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ’ler için kefalet limiti yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ’ler için azami 12 milyon TL’den, 25 milyon TL’ye çıkarıldı.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak.

Kararın 4. maddesine eklenen ibare ile işletme kredilerinin ödemesiz dönemine, ihtiyaç duyulması halinde, 1 ay ilave yapılması da hüküm altına alındı.

Değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek.

Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL’den, 25 milyon TL’ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak üzere kararla belirlene esaslar çerçevesinde daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen kredilerin vadesini, ana para ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olacak.

Kredi Garanti Kurumu’ndan temerrüt durumunda kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunmadan önce, yararlanıcıya Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması şartı aranacak.

Kredi Garanti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri, ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılayacak.

Mission News Theme by Compete Themes.