İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Reel kesim güveni artış gösterdi

Reel kesim güveni ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 93 değerini aldı.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 95.4 oldu.

TCMB açıklamasında “Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir” görüşüne yer verildi.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

Öte yandan TCMB’den yapılan açıklamada, ilgili veride iş yeri kapsamının bu aydan itibaren yeni Sanayi Üretimi Endeksi çerçevesinde göre güncellendiğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 95,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise artış bekleyenler lehine döndüğü görülmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülmektedir.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Üretimi kısıtlayan herhangi bir faktör yok

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 41,6’sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 23,2’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin ise yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktığı görülmektedir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,4’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25,5’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,1’e gerilemiştir.”

Mission News Theme by Compete Themes.