İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dünya bankası Türkiye’nin sulama altyapısına destek sağlayacak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon ABD doları tutarında bir krediyi ve 2 milyon ABD doları tutarında bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini onayladı.

Proje, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırmayı ve ülkedeki Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Dünya BankasıTürkiye Ülke Direktörü Vekili Mariam Sherman proje ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Türkiye’de tarım sektörü nüfusun yaklaşık yüzde 21’ini istihdam etmekte ve kırsal iş gücünün yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Sulamanın yağmur suyuna dayalı tarıma göre üretkenliği ortalama üç kat arttırdığı düşünüldüğünde, sulama sistemleri yoluyla suya erişimin arttırılması kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanların gelir seviyelerini yükseltecektir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen  projenin uygulayıcı kuruluşu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’dür. Proje aşağıdaki üç bileşenden oluşacaktır;

Sulama sistemlerinin yeniden yapımı finanse edilecek


Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu (IBRD, 249 milyon ABD doları): Bu bileşen Atabey, Ereğli-İvriz, Alasehir ve Uzunlu’daki seçilen bölgelerde  50.000 hektardan büyük bir alanı kapsayan sulama sistemlerinin yeniden yapımına ve iyileştirilmesine yönelik yatırımları finanse edecektir.

Yenilikçilik  ve Kurumsal Destek (GEF, 2 milyon ABD doları): Bu bileşen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Sulanma birliklerinde kapasite oluşturmaya yönelik ulusal ölçekte bir program uygulamasını (1,29 milyon ABD doları ) ve Afyon ilinde Yeraltı Suları Yönetimi için bir pilot proje (0,71 milyon ABD doları) uygulamasını destekleyecektir.

Proje Yönetimi (IBRD, 3 milyon ABD doları): Bu bileşen projenin koordinasyonu ve yönetimi için gerekli çeşitli faaliyetleri finanse edecektir. Bu kapsamda  proje bölgelerinde baraj güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler, topluluk istişare toplantıları ve ortaklık programı, iletişim, şikayet mekanizmaları, izleme ve değerlendirme ile çevresel ve sosyal yönetim gibi unsurlar yer almaktadır.

Proje Türkiye’nin 2018-2021 MY dönemini kapsayan ve büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik amaç üzerinde odaklanan  Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumludur.

Ülke İşbirliği Çerçevesi  tasarımı, 2016 yılında tamamlanan ve su mevcudiyetini ile sürdürülebilir su kullanımını ülkenin gelecekteki kalkınma süreci için kilit bir zorluk olarak vurgulayan Sistematik Ülke Değerlendirmesi bulgularını esas almaktadır.

Proje, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık bir geri ödeme süresine sahip bir IBRD Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracı ile finanse edilmektedir.

Mission News Theme by Compete Themes.